اطلاعات نشریه

این نشریه در تلاش است از  کمیسیون بررسی نشریات علمی کشور؛ درجه علمی پژوهشی را دریافت نماید. لازم به تذکر است که مقالات چاپ شده در شمارگان قبل از اعطای مجوز، به محض دریافت درجه علمی، به صورت اتوماتیک حائز درجه علمی پژوهشی می‌شوند