فراخوان مقاله

0

دوفصلنامه «مسطر» وابسته به مرکز الگوسازی رفتار اسلامی مسطر با موافقت اداره ارشاد اسلامی، موافقت ضمنی کمیسیون نشریات علمی کشور اقدام به فراخوان مقاله در حوزه اخلاق اسلامی کرده است

بر اساس نامه مذکور، اعطای اعتبار علمی ـ پژوهشی منوط به چاپ دو شماره از نشریه در قالب علمی ـ پژوهشی، انجام فرایند ارزیابی و تأیید نهایی کمیسیون نشریات است.
از همه اصحاب قلم، اعضای هیئت علمی، دانشجویان و دانش‌آموختگان دعوت می‌شود در صورت تمایل مقالات خود را در زمینه مطالعات ادیان جهت چاپ در این نشریه از طریق وبگاه اینترنتی به نشان www.mestar.ir/mag ارسال کنند. همچنین علاقه‌مندان برای اطلاع از شرایط پذیرش مقاله نیز می‌توانند به سایت فوق مراجعه کنند. لازم به ذکر است در صورتی که مقاله ارسالی برای چاپ در نشریه مورد تأیید هیئت تحریریه نشریه قرار بگیرد حق تألیف نیز پرداخت خواهد شد.
در ضمن مقالات دانشجویان و دانش‌پژوهان تحصیلات تکمیلی تنها در صورتی پذیرش و ارزیابی می‌شود که نام استاد راهنما نیز در صدر مقاله ذکر شده باشد. مهلت ارسال مقاله نیز تا مرداد 1396 است. همچنین شماره‌های   09197466326 برای کسب اطلاعات تکمیلی اعلام شده است.

اشتراک گذاری

درباره نویسنده

یک پاسخ قرار دهید